ENW PPS-fonds

July 23, 2019

Het ENW PPS-fonds biedt mogelijkheden voor bottom-up publiek-private samenwerking tussen (grotere) bedrijven, het MKB, kennisinstellingen, incl. het HBO, en met consortia van bedrijven en kennisinstellingen binnen de topsectoren Chemie (incl. BBE), Energie, Hightech Systemen & Materialen, Agri & Food en ICT. Onderzoeksaanvragen moeten passen binnen de kennis- en innovatieagenda van een of meer van deze topsectoren.

Het ENW PPS-fonds stimuleert bedrijven en kennisinstellingen om gezamenlijk tot innovaties en/of kennisopbouw te komen. Het ENW PPS-fonds financiert daartoe projecten waarin funderend onderzoek wordt uitgevoerd. Het beschikbare budget voor vrije indiening in het ENW PPS-fonds 2019 betreft in totaal ruim 12 miljoen euro. Hiervan is 1,2 miljoen gereserveerd voor de call KIEM 2019, i.s.m. alle bovengenoemde topsectoren. 11 miljoen is gereserveerd voor de call ENW PPS-fonds 2019, gecompartimenteerd naar de topsectoren Chemie incl. BBE (M€ 3,9), Energie (M€ 3,6), HTSM (M€ 1,5), Agri & Food (M€ 1,5) en ICT (M€ 0,46).

Neem bij vragen of bij voorgenomen indiening tijdig contact op met de contactpersonen.

Meer informatie