De tijd om met AI aan de slag te gaan, is nu

August 29, 2019

Kunstmatige intelligentie (AI) gaat nu doorbreken in alle sectoren, stelt een artikel van Singularity Hub. “Organisaties die de juiste partnerschappen tussen mensen en machines aangaan, kunnen hun concurrentievoordeel radicaal vergroten door nieuwe producten en diensten, scherpere waardeproposities en efficiëntere processen te ontwikkelen”, aldus BCG dat een serie artikelen over het onderwerp op een rij zet. “Kan kunstmatige intelligentie de maatschappij net zozeer helpen als het bedrijfsleven?”, vraagt een artikel van McKinsey zich af. Het antwoord luidt “ja, maar alleen als leiders technologische sociale verantwoordelijkheid (TSR) omarmen als een nieuwe zakelijke verplichting”. Een artikel van Nature vertelt dat in tal van landen ethische commissies voor AI worden opgericht. Canada en Frankrijk hebben het plan opgevat voor een internationale commissie. Het artikel pleit ervoor dat hierin geen belangengroepen, maar uitsluitend onafhankelijke deskundigen komen, die pal kunnen staan voor een mensgerichte benadering van AI.

Artikel Singularity Hub
Artikelserie BCG
Artikel McKinsey
Artikel Nature