Nederland stevent af op een kennisachterstand

August 29, 2019

Volgens WOinActie, FNV, VAWO en LSVb vormt het bezuinigingsbeleid van minister Ingrid van Engelshoven (OCW) een serieuze bedreiging voor de wetenschap en het universitair onderwijs in Nederland. “Daarbij slaat de minister de plank mis door zich te eenzijdig te richten op de toegepaste wetenschap, terwijl juist samenwerking tussen alle wetenschapsgebieden leidt tot waardevolle wetenschappelijke doorbraken.” De organisaties gaan op 2 september, bij de opening van het Academisch Jaar, actie voeren. Een artikel van ScienceGuide legt uit wat de betrokken partijen precies willen.

Nieuwsbericht FNV
Artikel ScienceGuide