Voorbereiden op digitale ontwrichting

September 5, 2019

Digitale infrastructuur is vaak intens verweven met processen die van groot belang zijn voor de samenleving, de economie en de democratische rechtstaat. We zijn echter nauwelijks voorbereid op verstoring ervan. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleit in een nieuw rapport voor een pakket van nationale maatregelen en internationale samenwerking en sturing om dreigingen en aanvallen te pareren. Een artikel van Politico noemt een goed voorbeeld van een infrastructuur die sterk gevoelig is voor digitale ontwrichting: de ‘smart city’. Die zou door hacking zomaar eens een ‘dumb city’ kunnen worden. Het onderwerp is dus evengoed van belang op lokaal niveau.

Nieuwsbericht WRR
Rapport WRR (pdf)
Samenvatting Rapport (pdf)
Artikel Politico