Wat betekent blockchain voor security?

September 17, 2019

Blockchain, internet en tijdschriften staan er vol van. Het lijkt een hype te zijn in veel sectoren. Maar in security en safety komen we blockchain nog amper tegen. Security Management sprak met Frans van Ette van de Dutch Blockchain Coalition (DBC) over de toepassing van blockchain en wat het wel of niet voor deze branche kan betekenen.

Frans van Ette was twee jaar lang Coalitiemanager van DBC, gedetacheerd vanuit TNO waar hij werkzaam is op de ICT unit. Op 1 september jl. heeft hij het stokje overgedragen aan Peter Verkoulen. “DBC is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. In 2016-2017 zijn we gestart met het idee dat we ons in Nederland goed moeten organiseren rondom blockchain, omdat het een technologie is die voor ons land extra waarde kan hebben. Blockchain ondersteunt samenwerkingsmodellen en daar zijn we goed in. Bovendien hebben we het ook hard nodig voor logistiek, smart industry supply chain en nog voor veel meer toepassingen die in een samenwerkingsverband werken.”

Meer informatie