Hoogleraar pleit voor EPD 2.0

September 16, 2019

Medische basisgegevens van alle Nederlanders zouden gestandaardiseerd moeten worden.

Acht jaar na het vroegtijdig sneuvelen van het Elektronisch Patiëntdossier (EPD) pleit de Nederlandse hoogleraar Jan Hazelzet voor een nieuw, vergelijkbaar systeem. Hij wil dat de medische basisgegevens van alle Nederlanders gestandaardiseerd worden zodat alle dokters en artsen ze kunnen inzien. 

De invoering van het EPD ging niet door omdat de Eerste Kamer in 2011 tegen stemde. Er waren vooral zorgen over de beveiliging van het landelijke systeem en de privacy van burgers. Na het schrappen van het EPD is het ministerie van VWS 'kopschuw' geworden en worden er 'veel te traag' stappen gezet, zegt hoogleraar Hazelzet in gesprek met de NOS.

EOD 2.0 moet niet één systeem worden
 
De hoogleraar Kwaliteit en uitkomsten van de zorg is voorstander van een opvolger van het EPD. "Van elke burger moet er een set medische basisgegevens beschikbaar komen waar artsen in kunnen kijken als ze een patiënt moeten behandelen die niet hun eigen patiënt is." Met medische basisgegevens bedoelt Hazelzet onder meer eventuele allergieën, ziektes en medicatie van de patiënt, net als de relevante ziektegeschiedenis. Al die informatie moet voor alle betrokken medici beschikbaar zijn, maar de hoogleraar ziet niets in één systeem a la EPD. "Een huisarts, fysiotherapeut of een verloskundige kan niet hetzelfde ict-systeem gebruiken als een ziekenhuis." 

Gegevens standaardiseren
 
De medische basisgegevens van Nederlanders kunnen volgens Hazelzet gestandaardiseerd worden. De NOS verwijst hierbij naar het platform Registratieaandebron, een programma waar onder andere ziekenhuizen en brancheorganisaties aan meedoen. Een deelnemende partij legt relevante patiëntgegevens één keer en op een standaard manier vast, waarna andere partners snel inzicht hebben in deze informatie. De hoogleraar ziet graag dat dit systeem landelijk omarmd wordt, bijvoorbeeld omdat de overheid dat verplicht.

Privacywet is te streng
 
Voor het zover is, moet de wet waarschijnlijk worden verruimd. Door de privacywet AVG mogen zorgverleners minder digitale informatie uitwisselen, schreef minister Bruins in april aan de Tweede Kamer. Een wetsaanpassing moet daar verandering in brengen. Om een tweede EPD-debacle te voorkomen, adviseert hoogleraar Hazelzet de betrokken partijen goed na te denken over de privacykant van het nieuwe patiëntdossier. Wie krijgt er bijvoorbeeld toegang tot de gegevens? "Patiënten zouden dat bijvoorbeeld zelf kunnen regelen door toestemming te geven", zegt hij. 
 

Meer informatie