Kabinet kondigt investeringsfonds r&d aan, maar bezuinigt op hoger onderwijs

September 19, 2019

Het kabinet wil investeren in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur, zei koning Willem-Alexander in de troonrede. Dit moet het fundament onder de Nederlandse economie sterker maken. Op de rijksbegroting is echter nog niets van dit voornemen te merken, ziet HOP / DUB. Dat klopt, omdat plannen zoals die voor een investeringsfonds voor ‘kennisontwikkeling, research & development, innovatie en infrastructuur’ nog moet worden uitgewerkt. Eerder aangekondigde efficiencykortingen c.q. bezuinigingen op het hoger onderwijs gaan gewoon door. Er komt zelfs een extra korting van 226 miljoen, met als aanleiding dat de renteverhoging op het studievoorschot niet doorgaat. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg noemt deze maatregel “onbegrijpelijk”. Ook de Vereniging Hogescholen is niet te spreken over “de harde bezuiniging” op het hoger onderwijs.

Nieuwsbericht Rijksoverheid Troonrede
Miljoenennota en Rijksbegroting
Nieuwsbericht HOP / UToday
Nieuwsbericht HOP / DUB
Nieuwsbericht ScienceGuide
Reactie VSNU
Reactie Vereniging Hogescholen