Academische wereld presenteert plan voor anders waarderen van wetenschappers

November 20, 2019

De VSNU, KNAW, NFU, NWO en ZonMw hebben een position paper uitgebracht onder de titel ‘Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’. Hierin doen ze voorstellen om meer ruimte te geven aan verschillende wetenschappelijke talenten en om wetenschappelijk werk te erkennen en waarderen op alle aspecten die passen bij deze tijd. De plannen omvatten onder andere het creëren van meer mogelijke carrièrepaden en profielen, en het scheppen van meer mogelijkheden voor samenwerking in onderzoek, vaak over de grenzen van disciplines heen. Een artikel van ScienceGuide gaat over de omzetting van de ideeën in concreet beleid. Dat is nog niet zo eenvoudig en vergt veel aandacht voor het creëren van draagvlak. In de Volkskrant en in het NPO1-programma Buitenhof gaf Rianne Letschert, rector van de Universiteit Maastricht, een toelichting op het position paper.
Nieuwsbericht NWO

Position paper (pdf)
Nieuwsbericht ScienceGuide
Artikel ScienceGuide
Artikel de Volkskrant (registratie verplicht)
Uitzending Buitenhof (Letschert v.a. 30:56)

View National Cybersecurity Edcuation Agenda