Vooroplopen met zelfrijdende auto’s kan samengaan met veiligheid

November 29, 2019

Nederland kan zich – ook zonder goed internationaal referentiekader voor het testen van zelfrijdende voertuigen – qua regelgeving en kennisopbouw blijven ontwikkelen en tegelijkertijd belangrijke maatschappelijke belangen borgen. Dat constateert Twijnstra Gudde in een rapport gemaakt in opdracht van het ministerie van IenW. Het adviesbureau doet aanbevelingen voor het beoordelen en garanderen van de robuustheid van het systeem. In een brief aan de Tweede Kamer zet minister Cora van Nieuwenhuizen uiteen hoe ze de aanbevelingen wil opvolgen.
Rapport Twijnstra Gudde (pdf)
Kamerbrief (pdf)

View National Cybersecurity Edcuation Agenda