Partnerbijeenkomst Alert Online

09-07-2020

Op 9 juli vindt de eerste Alert Online partnerbijeenkomst van 2020 plaats. Hier krijgen partners en potentiële partners de gelegenheid om initiatieven in de cybersecuritymaand met elkaar te verbinden, of juist kansen te zien om samen op te trekken. Alert Online is een paraplucampagne rondom cybersecurity-awareness, waarbinnen deelnemende partijen hun eigen activiteiten en boodschappen onderbrengen. 

U bent van harte uitgenodigd om (weer) mee te doen aan Alert Online. Mail info@alertonline.nl