Call Verkennend onderzoek via KIEM 2020

June 22, 2020

KIEM 2020 biedt onderzoekers van hogescholen en universiteiten de kans met (nieuwe) samenwerkingspartners verkennend onderzoek te doen zoals haalbaarheidsstudies. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn nieuwe onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten. De regeling sluit thematisch aan bij de 6 Kennis en Innovatie Agenda's (KIA's), die de maatschappelijke opgaven voor de komende jaren beschrijven.

Deze liggen op het gebied van 4 missies:

  • Energietransitie & duurzaamheid
  • Landbouw, voedsel & water
  • Gezondheid & zorg
  • Veiligheid

Daarnaast zijn er de twee agenda’s:

  • Sleuteltechnologie√ęn
  • Maatschappelijk Verdienvermogen

http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoeksfinanciering/kiem-2020