Matchmaking event cyber security research

April 27, 2012

 

De ministeries van V&J, BZK, Defensie en EL&I, en NWO hebben onlangs besloten een impuls te geven aan cyber security onderzoek.

NWO en Agentschap NL werken samen in de uitvoering van een eerste tender cyber security. Binnen de tender zijn twee trajecten ontwikkeld voor zowel lange termijn onderzoek (via het NWO-instrumentarium) als korte termijn onderzoek (via het SBIR-instrument van Agentschap NL). Meer informatie over de tender.

In de aanloop naar deze tender organiseren NWO en Agentschap NL op 22 mei een Matchmaking event cyber security research. Met dit evenement willen de organisatoren de vorming van coalities op het terrein van cyber security stimuleren. Publieke en private partijen (vertegenwoordigers van kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties) ontmoeten elkaar, wisselen ideeën uit en/of maken plannen voor gezamenlijke onderzoeksprojecten. Dit kan uitmonden in een aanvraag voor financiële ondersteuning, waarbij partijen gezamenlijk onderzoeksvoorstellen formuleren die binnen de kaders van de eerste tender vallen. Uiteraard kan dit ook resulteren in een mooie samenwerking zonder dat daar publieke middelen mee gemoeid zijn.

Deelname aan de matchmaking is geen noodzakelijke voorwaarde voor deelname aan de tender. Als u op de hoogte wilt blijven van cyber security onderzoek, meldt u zich dan aan voor de LinkedIn groep cyber security research platform.

Wanneer en waar
Dinsdag 22 mei 2012 van 12.30 tot 19.00 uur.
Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12 in Den Haag.
Gastheer van de bijeenkomst is VNO-NCW.

Programma
Het (voorlopige) programma is als volgt:
12.30-13.00 Ontvangst, registratie, lunch en gelegenheid tot matchmaking
13.00-14.00 Opening, gevolgd door presentaties vanuit de samenwerkende ministeries, van de Cyber Security Raad en van NWO en Agentschap NL over de randvoorwaarden aan het instrumentarium
14.00-14.45 1e ronde parallel: pitches
14.45-15.00 Koffie en thee
15.00-16.15 Matchmaking
16.15-17.00 2e ronde parallel: pitches
17.00-17.15 Plenair vervolg
17.15-19.00   Netwerkborrel en matchmaking

Registratie Matchmaking
Op www.registratieplatform.nl/cybersecurity/ kunt u zich aanmelden en vindt u vanaf 4 mei actuele informatie over het evenement. Bij de registratie vult u direct een aantal vragen in. Uw antwoorden maken pre-matching mogelijk en verhogen daarmee het rendement van uw deelname. Let wel, er zijn grenzen aan het aantal deelnemers.