Nederland en VS gaan wetenschappelijke en technologische samenwerking aan

November 30, 2012

Nederland en Amerika zetten een nieuwe koers uit voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen beide landen. Minister Janet Napolitano van Homeland Security en Rudolph Bekink, de Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten, hebben daartoe vandaag een verdrag ondertekend in Washington.

Het verdrag heeft tot doel de samenwerking te versterken bij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van binnenlandse en civiele veiligheid. Het verdrag regelt hoe gezamenlijke projecten kunnen worden gestart, hoe financiering mogelijk is en de publicatie van onderzoeksresultaten. Het verdrag is faciliterend en voorwaardenscheppend. Concrete projecten vinden pas plaats nadat beide partijen hebben ingestemd met een onderzoeksvoorstel. Vooralsnog wordt vooral gedacht aan gezamenlijk onderzoek op het terrein van cyber security.

Minister Opstelten is tevreden met deze nieuwe stap: “Deze samenwerkingsovereenkomst op het gebied van wetenschap en technologie helpt zowel Nederland als de Verenigde Staten om zich beter voor te bereiden op de toekomst. Door te profiteren van elkaars expertise en potentieel doen we dat bovendien straks op een kosteneffectievere en efficiëntere manier dan als we dat alleen zouden doen.”