workshop Teggs project – reliable eggs

February 4, 2013

De veiligheid en kwaliteit van voedsel zijn cruciaal voor mens en maatschappij en het wordt steeds complexer om deze kwaliteitsaspecten in mondiale waardeketens te waarborgen. Tegelijkertijd neemt het ecologische bewustzijn van consumenten en organisaties toe en daarmee ook de roep om meer transparantie in de voedselketen. Nu worden de kwaliteit en herkomst van voedsel grotendeels met keurmerken en certificeringen gewaarborgd, aangevuld met classificerende codes en labels. Echter, binnen de huidige productie- en codeerstandaarden is het moeilijk om de traceerbaarheid en fraudegevoeligheid volledig te waarborgen.

In het kader van het  platform Reliable Food is er een multidisciplinair samenwerkingsproject geweest, onder de naam Teggs, waarin technologie is ontwikkeld om de betrouwbaarheid van eieren in de keten te verhogen en fraude tegen te gaan. Het consortium wordt gevormd door bedrijven uit de sectoren High Tech Systems & Materials, Food & Nutrition, Life Sciences en ICT, aangevuld met kennisinstellingen als TNO en wordt actief ondersteund door retailer Albert Heijn.  Er is in dit project gewerkt aan zowel classificatie controlesystemen als aan alternatieve tracking&tracing systemen, beide op basis van natuurlijke markers.

Op17 januari 2013 zijn de uitkomsten van het Teggs project gepresenteerd aan een breed publiek tijdens een workshop in het Pluimveemuseum te Barneveld.