Tweede impuls verwacht voor Cyber security onderzoek

July 22, 2013

Het bestuur van NWO Exacte Wetenschappen en de directies van de vier departementen V&J, EZ, Defensie en BZK nemen in september 2013 een definitief besluit over (omvang en inhoud) van een tweede financieringsronde voor Cyber security onderzoek. Ook STW en NWO Maatschappij en Gedragswetenschappen hebben de intentie uitgesproken bij te dragen.

Net als in de eerste ronde gaat het om een mix van korte en lange termijn onderzoek. Daarnaast is de verwachting dat een deel van de middelen wordt gereserveerd voor multidisciplinair onderzoek in projecten met een wat grotere omvang. Verder denkt NWO met de overige financiers na over een nieuw instrument, voorlopig aangeduid als: Scientist on the Job. Hier kan het gaan om onderzoeksvragen, die voortkomen uit een cyber incident en om een snelle oplossing vragen, en door een wetenschapper bijvoorbeeld in een bedrijf of in een (private) cyber lab omgeving worden aangepakt.
In de eerste ronde is voor € 6,4 miljoen aan korte en lange termijn onderzoekprojecten gestart, onder andere via het NWO-programma Cyber Security. Daarnaast rekenen NWO en het Amerikaanse Department of Homeland Security er op dat nog in 2013 een aantal partnership researchprojecten van start gaat.

Research Agenda
De eerste financieringsronde kwam voort uit de Nationale Cyber Security Agenda (NCSRA). Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe editie van de agenda, de NCSRA-II. Naast actualisatie was dit nodig voor een betere aansluiting bij Europese programma’s en bredere afdekking van het cyber security onderzoek in Nederland. Om zoveel mogelijk betrokkenen te raadplegen voor de nieuwe editie vinden er workshops plaats. Op 29 augustus gaat deze over Critical Infrastructures en op 30 augustus over Cybercrime & Operations.
Op 17 oktober wordt de nieuwe editie van de NCSRA gepresenteerd in een speciale bijeenkomst in Nieuwspoort in Den Haag.