8 winnende plannen voor Cyber Security onderzoek

September 26, 2013

8 ondernemers mogen hun voorstel voor het vergroten van de digitale veiligheid in Nederland uitwerken tot een prototype. Het ministerie van Economische Zaken zal hen daarbij ondersteunen. De ondernemers krijgen 1,5 jaar de tijd en een budget van maximaal € 300.000.

De 8 winnende projecten:

  • InfoSecure - Alert Project: Cyber security en de menselijke factor
  • Software Improvement Group B.V.: Cyber Security: door toeval of door design?
  • Coblue: Secure information grid
  • Thales Nederland B.V. Huizen: CyberDEW
  • BusinessForensics: Realtime monitoring en Adaptieve Cyber Intelligence
  • Atos Consulting: Project Een Extra Zintuig
  • Sightes BV: Threat Battle / TRB
  • Compumatica secure networks B.V.: Secure BYOD

Bij de 8 winnende plannen zijn in totaal 16 bedrijven betrokken en 11 kennisinstellingen. In de projecten werken bedrijven samen met wetenschappers, eindgebruikers en voor het merendeel ook met andere bedrijven.

Selectie uit 46 voorstellen
In 2012 hebben deelnemers in totaal 46 voorstellen ingediend. Een onafhankelijke commissie van deskundigen heeft hieruit de 8 beste plannen geselecteerd. Na een demonstratie van hun prototype (voorjaar 2015) brengen de ondernemers op eigen kracht een product op de markt.

SBIR Cyber Security
Voor SBIR Cyber Security stellen de ministeries van Economische Zaken, Defensie, Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie in totaal een bijdrage van € 2,26 miljoen beschikbaar. Met SBIR daagt de overheid ondernemers uit om maatschappelijke problemen op te lossen met innovatieve producten en diensten.

Cyber security evenementen
Tot eind 2013 vinden diverse evenementen plaats over veiligheid inclusief cyber security. Het congres ‘Veilig door Innovatie’ organiseert het ministerie van Veiligheid en Justitie op 10 oktober in Den Haag.

Van 28 oktober tot en met 5 november vindt de 2e editie van de campagne Alert Online plaats. Tijdens deze campagne organiseren publieke en private organisaties activiteiten om veilig en zorgeloos om te gaan met ICT. Het thema van Alert Online 2013 is ‘Smart Security’: samen slim investeren om van Nederland de meest open en veilige online samenleving te maken. Het ministerie van Economische Zaken is partner.

Op 12 november krijgt cyber security ook aandacht op het Horizon 2020 startevenement tijdens de Innovatie-estafette in de RAI.

Eind november organiseren NWO en Agentschap NL een 2e matchingbijeenkomst voor cyber security.

Naar verwachting gaat eind 2013 de 2e tender van SBIR cyber security van start.

Meer informatie
De samenvattingen over de projecten zijn binnenkort na te lezen op de website van Agentschap NL.