NCSRA II: investering in veiligheid en economische groei

November 4, 2013

“We hebben enorme behoefte aan de juiste expertise om de cyber security vraagstukken van vandaag en van morgen op te kunnen lossen om daarmee problemen voor te zijn en aan te pakken. Deze tweede Nationale Cyber Security Research Agenda(NCSRA-II) is een belangrijke manier waarmee we dergelijke expertise verder kunnen ontwikkelen en uitbouwen. Ik juich dat toe.” Dat zei directeur Cyber Security vandaag in Nieuwspoort bij de presentatie van de nieuwe Cyber Security Research Agenda door het ICT Innovatie Platform ‘Veilig Verbonden’. De overhandiging van de NCSRA-II maakt onderdeel uit van campagne Alert-Online.

De NCSRA-II geeft een breed overzicht van het onderzoeksterrein en dient als basis voor het korte en lange termijn onderzoek in nationaal en internationaal verband. De onderzoekagenda en de thema’s, die in de NCSRA-II centraal worden gesteld, sluiten aan bij de onlangs gepresenteerde Nationale Cyber Security Strategie en het topsectorenbeleid van de overheid. De uitvoering van de NCSRA-II geeft concreet invulling aan de vijfde doelstelling uit de strategie “Nederland beschikt over voldoende cybersecurity kennis en kunde en investeert in ICT innovatie om onze cybersecurity doelstellingen te behalen.”

Mark Dierikx, Directeur-Generaal voor Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie van Economische Zaken nam de NCRSA-II in ontvangst uit handen van voorzitter Dick Brandt van het ICT Innovatie Platform ‘Veilig Verbonden’.  De heer Dierikx benoemde de agenda als een zeer compleet document en een goede basis voor subsidie rondes voor korte termijn research en development, waar marktpartijen het initiatief nemen, en lange termijn onderzoek, waar de wetenschap het voortouw heeft.

Het verzoek om deze agenda samen te stellen is afkomstig van de ministeries van Defensie, Veiligheid & Justitie, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.  Deze partijen onderschrijven daarmee dat  het belang dat expertise wordt ontwikkeld en behouden door gedegen onderzoek, kennisvergaring, kennisdeling, onderwijs en innovatie op dit dynamische terrein. Het gaat daarbij niet alleen om investeringen in digitale veiligheid, maar ook om investeringen in cyber security als kans en aanjager voor de economische groei van Nederland.

Klik hier voor de nationale cyber security research agenda

View National Cybersecurity Edcuation Agenda