‘Save the Date’ NCSRA-Symposium 2 juni as. (middag)

March 11, 2014

Kennisdeling, ontmoeting en expositie 

Zes ministeries (EZ, V&J, Defensie, BZK, Financiën en I&M) en NWO (EW, MaGW, STW) financieren samen belangwekkend onderzoek en ontwikkeling binnen de kaders van de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA). Dit bouwt voort op het fundament dat met het Sentinels programma gelegd is. De uitvoering van projecten vindt grotendeels nationaal, maar deels ook in internationaal verband plaats.

Wat heeft het Sentinels programma opgeleverd? Welke innovatieve producten komen voort uit de eerste SBIR-ronde? Hoe veelbelovend zijn de lange termijn cyber security onderzoekstrajecten uit de eerste NWO-call? Tijdens het NCSRA-symposium op 2 juni a.s. in Den Haag krijgt u antwoorden op deze vragen. Voormalige, huidige en/of toekomstige uitvoerders van Sentinels-, SBIR- en NWO- onderzoeksprojecten, hun samenwerkingspartners en (potentiële) afnemers van cyber securityoplossingen treffen elkaar.

Genoemde financiers zijn opdrachtgevers van het NCSRA-symposium dat deel uitmaakt van verschillende evenementen rondom de NCSC-conferentie op 3 en 4 juni. De organisatie is in handen van NWO, RvO en het NCSC. Het IIP-VV treedt op als programmacommissie.

Binnenkort ontvangt u details over het programma, de locatie en start de registratie.

Reserveert u 2 juni alvast in uw agenda?

Vanwege de beschikbare ruimte zal een limiet aan het aantal deelnemers per organisatie worden gesteld.