6 Winnaars voor SBIR Cyber Security II fase 2

January 22, 2015

Het ministerie van Economische Zaken stelt 6 ondernemers in staat om hun voorstel voor het vergroten van de digitale veiligheid in Nederland uit te werken tot een prototype. Daar hebben de ondernemers 1,5 jaar de tijd voor en een budget van maximaal 2 ton. Het ministerie stelt hiervoor in totaal een bijdrage van € 1,2 miljoen beschikbaar op grond van het programma Small Business Innovation Research (SBIR) waarmee de overheid ondernemers uitdaagt om maatschappelijke problemen op te lossen met innovatieve producten en diensten. Deze SBIR moet een impuls geven aan het verbeteren van de veiligheid van en het vertrouwen in ICT-infrastructuur en diensten, Nederland voorbereiden op komende cyber securityuitdagingen en de Nederlandse cyber security economie versterken.

De uitvoering van de SBIR cyber security is in handen van RVO.

Opdrachtgever is het ministerie van Economische Zaken, dat samen met de ministeries van Veiligheid & Justitie, Binnenlandse Zaken, Defensie en Infrastructuur en Milieu aan cyber security werkt. NWO is financier en uitvoerder van een lange termijn onderzoeksprogramma dat hierop aansluit. Voorstellen voor het NWO- programma en de SBIR cyber security moesten passen binnen minstens één van de volgende 9 onderzoeksthema’s:
1. Management van identiteit, privacy en vertrouwen
2. Malware en kwaadaardige infrastructuren
3. Opsporing en voorkoming van aanvallen en monitoring 
4. Forensics en incident management 
5. Data, beleid en access management
6. Cybercrime and the underground economy
7. Risk Management, economie en regelgeving
8. Veilige ontwerpen en technieken
9. Offensieve cyber capaciteiten.

In totaal zijn in 2014 74 voorstellen ingediend. Een onafhankelijke commissie van deskundigen heeft hieruit op basis van 6 criteria de beste 21 plannen geselecteerd. Na een haalbaarheids-onderzoek heeft dat medio 2014 geleid tot 19 plannen voor verder onderzoek en de ontwikkeling van een prototype. De commissie heeft hieruit de 6 beste plannen geselecteerd. De criteria op basis waarvan de keuze tot stand is gekomen zijn: impact op het vergroten van de digitale veiligheid in Nederland, innovatie, ondernemerskwaliteiten en economisch perspectief. Ook is gekeken naar het ondernemersrisico en  de kwaliteit van het project. Na een demonstratie van hun prototype (2e helft 2016) brengen de ondernemers  op eigen kracht een product op de markt.

De 6 winnende bedrijven werken in hun project samen met in totaal 13 andere bedrijven en 5 kennisinstellingen.

De 6 bedrijven met hun winnende project:
1. Intrinsic-ID – Bring Your Own Device
2. Innovalor: een mobiele app voor identiteitsvaststelling
3. Coblue: Cryptovaluta-inlichtingen
4. IC3D Media: Cybercheck
5. Digital Intelligence Group: Cyberscan
6. Ziuz Forensics: Visuele Clearing Service

Meer informatie vindt u op http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/6-winnaars-voor-sbir-cyber-security-ii-fase-2

SBIR

De overheid organiseert een SBIR-aanbesteding als open competitie voor bedrijven om de beste innovatieve (technologische) oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te krijgen. SBIR bestaat uit 3 fasen. Dit verkleint de risico’s voor de overheid: alleen voor de beste projecten wordt een onderzoeks- en ontwikkelingstraject betaald. De 3 fasen zijn haalbaarheidsonderzoek, toegepast onderzoek en ontwikkeling en marktrijp maken. Fase 3 wordt niet door de overheid gefinancierd. Het SBIR-programma is afkomstig uit de Verenigde Staten. Het verschil is dat in Europa ook grote bedrijven aan SBIR deel kunnen nemen.

 

 

View National Cybersecurity Edcuation Agenda