Reagerende Kamerleden Nieuwspoort/iPoort 'Ethiek' bekend

March 5, 2015

Op dinsdag 7 april 2015 bent u van 15.30 uur tot 18.30 uur van harte welkom bij Nieuwspoort voor de bijeenkomst van iPoort: ICT-experts, ethische vragen en de politiek.

Deze iPoort bijeenkomst richt zich op wat ICT-experts, inclusief ethische hackers, voor de veiligheid en privacy in onze e-samenleving kunnen betekenen en wat de politiek kan doen om dit te faciliteren. De centrale vraagstelling in het panel is: Wat moet er politiek geregeld worden, zodat professionele ICT-experts en ethische hackers verantwoordelijke beslissingen kunnen nemen, zowel in wetgeving als in onderwijs en onderzoek?

Onze dagvoorzitter is Frans Brom, Hoofd Technology Assessment Rathenau Instituut en Professor Ethiek Technology Assessment aan de Universiteit van Utrecht. We starten met presentaties van de twee besproken uitgaven. Hierop volgt een paneldiscussie met Wilma van Dijk, Directeur Cybersecurity NCTV van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Jaap-Henk Hoepman, Scientific Director Privacy & Identity Lab en Associate Professor privacy enhancing protocols and privacy by design aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Lodewijk van Zwieten, landelijk officier van justitie cybercriminaliteit, en Victor Gevers, ICT Security Architect, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Ethisch Hacker. Tot slot verwachten wij een aantal korte reacties van Tweede Kamerleden.Tot slot hebben onder voorbehoud de volgende Tweede Kamerleden aangegeven te willen reageren op het debat:

 

iMeer informatie over de iPoort bijeenkomst?
Ipoort ICT experts ethische vragen en de politiek

Poort is onderdeel van Nieuwspoort, het perscentrum naast de Tweede Kamer. Nieuwspoort omvat vele 'thema' poorten, vooral opgericht om bij te dragen aan het verbeteren van communicatie tussen overheid, bedrijfsleven en burgers op deze terreinen. Deze iPoortbijeenkomst is een gelegenheidssamenwerking van Rathenau Instituut, Ngi, Tek Tok, NWO-EW en IIPVV