ENW PPS-fonds open voor samenwerking binnen HTSM

1 april 2019

Het ENW-brede PPS-fonds voor bottom-up publiek-privaat onderzoek binnen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen is geopend. Het ENW PPS-fonds biedt verschillende mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven (incl. het MKB) en kennisinstellingen binnen de Topsectoren Chemie (incl. BBE), Energie, Hightech Systemen & Materialen, Agri & Food en ICT.

Voorstellen dienen te passen in de kennis- en innovatieagenda(’s) van één of meer van deze topsectoren. Het ENW PPS-fonds kent vier verschillende samenwerkingsvormen, die zijn samengevat in twee aparte calls: de call ENW PPS-fonds 2019 en de call KIEM 2019. Het ENW PPS-fonds stimuleert bedrijven en kennisinstellingen om gezamenlijk tot innovaties en/of kennisopbouw te komen. Het Fonds financiert daartoe projecten waarin funderend onderzoek wordt uitgevoerd en heeft hiervoor in 2019 ca. 12 miljoen euro beschikbaar. 

Deadlines

Het ENW PPS-fonds kent in 2019 twee deadlines voor het indienen van voorstellen:

  • 4 juni 2019
  • 8 oktober 2019

Kijk voor meer informatie op de pagina van NWO