Er is een nieuwe visie nodig op permanent opleiden en bijscholen

9 november 2018

In de toekomst hebben we een flexibeler arbeidsmarkt nodig, met mensen die voortdurend bijleren en zich kunnen aanpassen aan veranderingen. Effectieve omscholingsprogramma’s zijn cruciaal om in deze behoefte te voorzien. Een artikel van Harvard Business Review (HBR) legt uit hoe die programma’s eruit zouden zien en tot stand zouden moeten komen. Vooral van onderaf, is de visie.

Artikel HBR