Ethiek en privacy bij gebruik van sensoren op de werkplek

10 maart 2020

Sensoren worden steeds meer ingezet op de werkvloer. TNO heeft na onderzoek infobladen ontwikkeld die beschrijven hoe sensoren kunnen worden gebruikt op werkplekken waar met (chemische) stoffen wordt gewerkt. Ze beschrijven wat de voor-/nadelen daarvan zijn en welke mogelijke vraagstukken op het gebied van ethiek en privacy dat oproept.

Nieuwsbericht TNO
Infobladen (iets verderop de pagina)