EU beleid voor digitale vaardigheden en kerncompetenties

25 januari 2018

De Europese Commissies heeft drie initiatieven goedgekeurd om de kerncompetenties, digitale vaardigheden en gemeenschappelijke waarden van EU-burgers te vergroten. Het gaat om een Ontwerpaanbeveling van de Raad inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren, een Actieplan voor digitaal onderwijs en een Aanbeveling van de Raad inzake gemeenschappelijke waarden, inclusief onderwijs en de Europese dimensie van lesgeven. De voorstellen zijn bedoeld om de sociaal-economische ongelijkheden terug te dringen en tegelijkertijd het concurrentievermogen op peil te houden voor een Europa dat beter verenigd, sterker en democratischer is.

Nieuwsbericht EC
Aanbeveling kerncompetenties voor een leven lang leren (pdf)
Actieplan voor digitaal onderwijs (pdf)
Aanbeveling bevorderen van gemeenschappelijke waarden, inclusief onderwijs en de Europese dimensie van lesgeven (pdf)