EU Commissie sluit overeenkomst over cyberbeveiliging

5 juli 2016

De Commissie geeft vandaag het startschot voor een publiek-privaat partnerschap op het gebied van cyberbeveiliging waarmee naar verwachting tegen 2020 1,8 miljard euro aan investeringen wordt losgemaakt. Dit maakt deel uit van een reeks nieuwe initiatieven waarmee Europa zich beter moet kunnen wapenen tegen cyberaanvallen en het concurrentievermogen van de Europese sector cyberbeveiliging wordt vergroot.

Volgens een recent onderzoek heeft ten minste 80 % van de Europese bedrijven het afgelopen jaar met minstens één incident op het gebied van cyberbeveiliging te maken gekregen en is het aantal beveiligingsincidenten in alle sectoren over de hele wereld in 2015 met 38 % gestegen.Hierdoor wordt schade aan zowel grote als kleine Europese bedrijven berokkend en kan het vertrouwen in de digitale economie worden ondermijnd. In het kader van de strategie voor de digitale interne markt streeft de Commissie naar een nauwere samenwerking over de grenzen heen en tussen alle betrokkenen en sectoren die actief zijn op het gebied van de cyberbeveiliging. Verder wil de Commissie bijdragen tot de ontwikkelingen van innovatieve en veilige technologieën, producten en diensten in de hele EU.

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de Digitale Eengemaakte Markt: "Zonder vertrouwen en veiligheid is een digitale eengemaakte markt niet mogelijk. Europa moet in staat zijn cyberdreigingen te counteren, die steeds geraffineerder worden en geen rekening houden met grenzen. Vandaag stellen wij concrete maatregelen voor waarmee we Europa beter bestand willen maken tegen dergelijke aanvallen en willen zorgen voor de capaciteit die nodig is om onze digitale economie op te bouwen en uit te breiden."

Günther H. Oettinger, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving: "Europa heeft hoogwaardige, betaalbare en interoperabele producten en diensten op het gebied van cyberbeveiliging nodig. Er liggen grote kansen voor onze cyberbeveiligingssector om deel te nemen aan een wereldwijde markt die snel groeit. Wij roepen de lidstaten en alle voor cyberbeveiliging bevoegde instanties op om nauwer samen te werken en kennis, informatie en expertise te delen om de weerbaarheid van Europa op cybergebied te verbeteren. Het baanbrekende partnerschap inzake cyberbeveiliging dat vandaag met het bedrijfsleven wordt gesloten, is een grote stap."

Het actieplan dat vandaag wordt gepresenteerd, omvat de lancering van het eerste Europese publiek-private partnerschap op het gebied van cyberbeveiliging. In het kader van het onderzoeks- en innovatie programma Horizon 2020 zal de EU 450 miljoen euro in dit partnerschap investeren. De verwachting is dat de spelers op de markt voor cyberbeveiliging die door de European Cyber Security Organisation (ECSO, "Europese organisatie voor cyberbeveiliging") worden vertegenwoordigd nog eens drie keer dat bedrag investeren. Bij dit partnerschap worden ook vertegenwoordigers van nationale, regionale en lokale overheden, onderzoekscentra en de academische wereld betrokken.

Het doel van het partnerschap is de samenwerking in de beginfase van het onderzoeks- en innovatieproces aan te zwengelen en cyberbeveiligingsoplossingen te ontwikkelen voor diverse sectoren, zoals de energiesector, de gezondheidszorg, de vervoerssector en de financiële sector. Commissaris Oettinger zet vandaag in Straatsburg zijn handtekening onder het partnerschap met de ECSO (foto's en video's zijn rond 12:00 uur CET beschikbaar).

De Commissie stelt ook verschillende maatregelen voor waarmee de versnippering van de EU-markt voor cyberbeveiliging wordt aangepakt. Momenteel moeten ICT-bedrijven soms meerdere certificeringsprocedures doorlopen om hun producten en diensten in verschillende lidstaten te verkopen. De Commissie zal daarom de mogelijkheid van een Europees certificeringskader voor ICT-beveiligingsproducten overwegen.

Talrijke innovatieve Europese middelgrote en kleine bedrijven wagen zich op nichemarkten (bijv. cryptografie) en zijn met nieuwe zakelijke modellen op gevestigde markten (bijv. antivirussoftware) aanwezig, maar zij zijn dikwijls niet in staat hun activiteiten uit te breiden. De Commissie wil ervoor zorgen dat bedrijven die actief zijn op het gebied van cyberbeveiliging gemakkelijker toegang krijgen tot financiering en onderzoekt daartoe de verschillende mogelijkheden die het EU-investeringsplan biedt.

In het kader van de richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging, die naar verwachting morgen door het Europees Parlement wordt vastgesteld, wordt in de hele EU een netwerk van computercrisisteams ("Computer Security Incident Response Teams") opgezet dat snel op cyberdreigingen en -incidenten kan reageren. Bovendien wordt er een "samenwerkingsgroep" voor de lidstaten opgericht om de strategische samenwerking en de uitwisseling van informatie te ondersteunen en te vergemakkelijken en om voor meer vertrouwen te zorgen. De Commissie roept de lidstaten vandaag op deze nieuwe mechanismen optimaal te benutten en de coördinatie zo veel mogelijk te versterken.

De Commissie zal voorstellen doen om de grensoverschrijdende samenwerking bij ernstige cyberincidenten te verbeteren. Gezien de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van cyberbeveiliging, zal de Commissie de evaluatie van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) sneller dan gepland uitvoeren.Hierbij wordt beoordeeld of het mandaat en de capaciteiten van het Enisa nog steeds afdoende zijn om de taak van het ondersteunen van de EU-lidstaten bij het versterken van de weerbaarheid op het gebied van cyberbeveiliging te vervullen. De Commissie onderzoekt verder op welke manier de samenwerking op het gebied van cyberbeveiliging tussen de verschillende economische sectoren kan worden versterkt en gestroomlijnd, onder meer door middel van onderwijs en opleiding betreffende cyberbeveiliging.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2321_nl.htm?locale=en