EU gaat de impact van individuele onderzoekers onderzoeken

26 september 2018

De EU gaat meer doen dan alleen de impact te meten van de onderzoeksprojecten die ze financiert. Ze gaat nu ook de impact (laten) meten van de individuele onderzoekers die aan de projecten meedoen. Daarbij zal gekeken worden naar de wetenschappelijke output van de onderzoekers, zoals wetenschappelijke publicaties en intellectuele-eigendomsrechten, resultaten, zoals extra verkregen financiering en gecreëerde bedrijven, en effecten zoals verbeteringen in de levenskwaliteit van de mensen. Met deze gegevens wil de Commissie een scherper beeld krijgen van de Resultaten van Horizon 2020.

Nieuwsbericht Research Research