EUA: Financieringssysteem van hoger onderwijs staat onder druk

28 maart 2019

In de meeste Europese landen groeit de overheidsfinanciering van het hoger onderwijs niet mee met het aantal studenten. Soms daalt de financiering zelfs. Ook in Nederland blijft de rijksbijdrage achter op de groei van het aantal studenten. Dit concludeert de European University Association (EUA) in haar jaarlijkse rapport over de financiering van Europese universiteiten. De organisatie benadrukt daarom dat er meer geïnvesteerd moet worden in het hoger onderwijs om het herstel sinds de financiële crisis te bevorderen en adviseert financieringsregelingen te versimpelen en beter op elkaar af te stemmen.

Nieuwsbericht EUA
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport EUA
Landenrapportages EUA (pdf)