Europa moet zich hard inspannen voor digitale transitie

3 januari 2020

Op een bijeenkomst in Oulu, Finland, pleitten Europese vertegenwoordigers van alle overheidsniveaus voor forse investeringen in de digitale transitie van het continent. In een artikel van Vox – CEPR beschrijft de Duitse topambtenaar Thorsten Kaeseberg wat er nog meer nodig is voor zo’n transitie. Hij pleit voor hervorming van de richtlijn inzake e-handel, regulering van super-dominante digitale platforms, het faciliteren van intermediaire partijen voor het beheren van data, het faciliteren van de opkomst van Europese platforms en het stimuleren van blockchain.

Nieuwsbericht EuroCities
Artikel Vox – CEPR