Europa start megaproject cybersecurity

11 april 2019

Maar liefst 43 partners uit 20 EU-lidstaten, aangevuld met Noorwegen en Zwitserland, gaan de komende 42 maanden onderzoek en ontwikkeling op het gebied van cybersecurity naar een hoger plan tillen. 

Dit project – genaamd CyberSec4Europe – krijgt een impuls van de Europese Commissie van 16 miljoen euro. De Goethe University in Frankfurt krijgt de leidende rol in de organisatie en coördinatie van de verschillende programma's, die onder de vlag van CyberSec4Europe worden uitgevoerd. De focus van het project ligt op het verbeteren van de cybersecurity en dataprotectie ten behoeve van de economie, infrastructuren, maatschappij en democratie. Vooral het governanceaspect is een heel belangrijk thema in het onderzoek, bijvoorbeeld met vraagstellingen als: 'Hoe kan databescherming worden gereguleerd?' en 'Wie heeft welke autoriteit op welke deelgebieden?'

Meer informatie