Europees Parlement wil Europese cybergezant

27 september 2018

Gisteravond heeft de begrotingscommissie van het Europees Parlement beslist om een half miljoen euro uit te trekken voor een Europese cybergezant. De commissie nam een amendement aan hierover dat werd ingediend door Marietje Schaake, Europarlementariër voor D66. 

Schaake: "In navolging van een groeiend aantal landen, waaronder Nederland, Denemarken en Estland, moet ook Europa een herkenbaar digitaal gezicht krijgen. Europa moet de gouden standaard uitzetten op het vlak van cyberveiligheid, digitale handel, en het open internet. Als het dat niet doet, dan dreigen staten als China en Rusland de toon te zetten in het creëren van wereldwijde standaarden voor het gebruik en het beheer van het internet." 

Europees leiderschap in de wereld

Als Europa blijft wachten tot alle 27 lidstaten een eigen cyberdiplomaat hebben, versnippert en verzwakt ons optreden in de wereld. Het creëren van een Europese cybergezant is slechts het begin; de kapstok waaraan Europa op de kortst mogelijk termijn een volledige cyberdiplomatie, in lijn met de Europese cyberstrategie, moet gaan hangen. 

Schaake: "Zeker nu de Amerikaanse regering haar inspanningen op het gebied van cyberdiplomatie laat varen, is het aan Europa om daar leiderschap te tonen. De kentering kan uit Europa komen, maar de klok tikt. We kunnen niet lang meer wachten om op dat vlak op een volwassen manier veiligheid en vrijheid te waarborgen. 

Coördinatie nodig

Leiderschap begint bij het eigen huis op orde krijgen. De gouden standaard is Europa nog lang niet. Te vaak worden in Europa regels en beleidsvoorstellen aangenomen met een blinde vlek voor cyberveiligheid en fundamentele vrijheden en rechten. Europa heeft weliswaar een cyberstrategie, maar niemand die erop toeziet dat die op alle terreinen consistent is. Ook schort er een hoop aan het streven naar niet alleen een hoge mate van veiligheid, maar ook het continu verbeteren daarvan. Voor een toekomstige cybergezant ligt dan ook de schone taak weggelegd om Europese beleidsmakers onder druk te zetten, om cyber in alle beleidsterreinen de aandacht en coördinatie te geven die nu nog ontbreekt. 

Schaake: "Als we  digitale veiligheid en mensenrechten in andere landen willen bevorderen, worden we weggelachen als we het eigen huis niet op orde hebben. De toekomstige cybergezant moet met Europese leiders bij de les houden met oog op wat Europa uitdraagt in het buitenland"

https://www.marietjeschaake.eu/nl/europees-parlement-wil-europese-cybergezant