Europese Commissie ontsluit blockchain-initiatieven

9 februari 2018

Verspreid over Europa wordt een groot aantal blockchain-initiatieven ontplooid, op gebieden zoals de financiële dienstverlening, toeleveringsketens en de gezondheidszorg. De EU wil daarom voorkomen dat een lappendeken van losstaande initiatieven ontstaat en bevorderen dat landen optimaal van elkaar leren. De Europese Commissie (EC) heeft hiertoe een Blockchain Observatory and Forum opgericht.
 

Nieuwsbericht New Europe
Nieuwsbericht EC
Factsheet Blockchain – EC (pdf)