Europese Commissie presenteert nieuwe ‘Skills Agenda’

16 juni 2016

De Vlaamse eurocommissaris Marianne Thyssen heeft een ‘New Skills Agenda for Europe’ gepresenteerd. Deze moet de bestaande kloof tussen de vraag naar en het aanbod van vaardigheden helpen overbruggen. De agenda wil het vaardighedenonderwijs verbeteren, vooral voor lager opgeleiden, vaardigheden en kwalificaties beter zichtbaar en vergelijkbaar maken, en de informatievoorziening rondom vaardigheden verbeteren zodat mensen betere loopbaankeuzen kunnen maken. De Skills Agenda bevat een serie concrete maatregelen, zoals nationale Skills Guarantees en een European Qualifications Framework (EQF).

Nieuwsbericht Knack
Nieuwsbericht Neth-ER
Persbericht en Meer informatie EC
Factsheet ‘Skills in the Netherlands’