Europese Raad pleit voor impuls voor cybersecurity in Europa

23 november 2017

Door meer samen te werken aan en te investeren in cybersecurity, kan het vertrouwen in de Digital Single Marketworden vergroot. De Raad doet een aantal aanbevelingen aan de lidstaten en de Commissie om cyberaanvallen te voorkomen en bestrijden.

Betere weerstand tegen cyberaanvallen biedt vertrouwen

De EU moet beter worden in het voorkomen en bestrijden van cyberaanvallen om zo het vertrouwen in de Digital Single Markette vergroten. Dit staat in de Raadsconclusies over cybersecurity(link is external). De Raad vraagt de lidstaten om meer focus, meer samenwerking en de beschikbaarheid van meer budget om weerstand te kunnen bieden aan grootschalige cyberaanvallen. Belangrijk hiervoor zijn het opzetten van campagnes om bewustwording te verhogen en een prominentere plaats voor cybersecurity en digitale vaardigheden in onderwijscurricula op alle niveaus. De EU, haar lidstaten en de private sector moeten ook meer financiële middelen inzetten voor onderzoek en ontwikkeling op het terrein van cybersecurity om zo de weerbaarheid tegen cyberaanvallen te vergroten.  

Cybersecurity moet mainstream worden in crisisbeheer

Cybersecurity moet volgens de Raad ook een onderdeel worden van het bestaande crisisbeheermechanisme op Europees niveau. Dit betekent dat de EU efficiënt moet kunnen reageren in geval van een grote cyberaanval. Daarom steunt de Raad het initiatief om een netwerk van Cybersecurity Competence Centres op te zettenDit netwerk moet de ontwikkeling en het inzetten van technologieën voor cybersecurity stimuleren en innovatie in de Europese industrie aanmoedigen om te kunnen meedraaien op het wereldtoneel. Daarnaast ziet de Raad een coördinerende rol voor een European Cybersecurity and Research Centre weggelegd. Verder wil de Commissie voor het einde van 2018 een Europees cyber defence training and education platform hebben opgericht om de vaardighedenkloof in cybersecurity en cyber defence aan te pakken. 

Tijdlijn

Met deze Raadsconclusies onderschrijft de Raad de door de Commissie uitgesproken ambities in de gezamenlijke mededeling Resilience, Deterrence and Defence: Building strong cybersecurity for the EU (link is external)om cybersecurity in de EU te versterken. In 2018 zal er een evaluatie starten die de impact moet beoordelen van het opzetten van een netwerk van Cybersecurity Competence Centres en een European Cybersecurity and Research Centre

Context

In 2013 lanceerde de EU een cybersecurity strategie met als doel een betrouwbaar, veilig en open systeem voor cyberacties op te richten. Echter, de toenemende dreiging van cyberaanvallen vraagt om meer actie om deze aanvallen te voorkomen en bestrijden. Er is dan ook veel aandacht voor cybersecurity en de Digital Single Market in het Commissie Werkprogramma 2018. Daarnaast riep Juncker tijdens de Digital Summit op tot meer inzet voor de realisatie van de Digital Single Market, waarvan investeren in cybersecurity een essentieel onderdeel is.   

Meer informatie

Persbericht Raad: EU to beef up cybersecurity(link is external)
Publicatie Raad: Council Conclusions(link is external) 
Publicatie Europese Commissie: Joint Communication to the European Parliament and the Council: Resilience, Deterrence and Defence: Building strong cybersecurity for the EU(link is external)
Artikel Neth-ER: Onderwijs en onderzoek geringe rol in Commissie Werkprogramma 2018
Artikel Neth-ER: Juncker op Digital Summit: meer inzet nodig op Digital Single Market