Europese standaardisatie blockchain van start

25 februari 2020

Het Nederlands Normalisatieinstituut (NEN) is samen met de Europese standaardenorganisaties CEN en Cenelec gestart met standaardisatie van blockchain op Europees niveau. De partijen kijken specifiek naar wat nodig is om mondiale normen voor blockchain in Europa te implementeren.  

Vorige week vond in Brussel de aftrap plaats van het nieuwe ‘technical committee’ dat gaat werken aan Europese blockchainstandaardisatie. De Europese normcommissie Blockchain and Distributed Ledger Technologies volgt zo veel mogelijk het werkprogramma van de mondiale blockchaincommissie.

Deze normcommissie kijkt hoe de normen binnen Europa zijn te implementeren en welke wisselwerking er is met Europese wetgeving. Speciale aandacht gaat uit naar ‘self sovereign identity’, de Europese verordening eIDAS en de bescherming van persoonsgegevens (AVG/GDPR). Er is al een nieuwe werkgroep opgestart over ‘identity management’ voor deze onderwerpen.

De standaarden van CEN en Cenelec kunnen uiteindelijk worden aangewezen in de Europese wetgeving. Het toepassen van Europese standaarden geeft toegang tot de Europese markt.

Meer informatie