Evaluatiecommissie: institutenstelsel KNAW en NWO heeft belangrijke meerwaarde

14 maart 2019

In opdracht van KNAW en NWO heeft een onafhankelijke commissie het portfolio van KNAW- en NWO-instituten geëvalueerd. Deze commissie concludeert dat deze nationale onderzoeksinstituten de slagkracht van de Nederlandse wetenschap vergroten. Om de slagkracht te behouden en verder te vergroten moet de portfolio van instituten meebewegen met wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen. De commissie biedt een afwegingskader om het portfolio daartoe verder te ontwikkelen en schetst daarnaast een aantal basisvoorwaarden en criteria waaraan een nationaal onderzoeksinstituut binnen het portfolio moet voldoen.

Nieuwsbericht NWO
Rapport portfolio-evaluatie (pdf)