Feedback NCSRA-II Workshop Business & Social Life

3 juli 2013

Het doel van deze workshop: inhoudelijke input genereren voor de NCSRA-II door middel van veldraadpleging. De workshop is gericht op de volgende "application domains": Media and News, Commercial, Transport and Logistics, e-Health, e-Government en Domestic. De globale opzet van de workshop is: best practices eerste tender, lunch, bespreking agenda.

De presentaties

 • 10.00-10.05 - Welkom, inleiding dagprogramma door Dhr. dr. L.B.J.  Vertegaal, Directeur CW/EW, NWO
 • 10.05-10.10 - Inleiding dagprogramma door Drs. J.P. Barthel (Jan Piet), coördinator cyber research, NWO
 • 10.10-10.40 - Prof. dr.ir. J. Visser (Joost) - Cyber Security: door toeval of door design?
 • 10.40-11.10 - Mw. P. van Schayik (Petra) - Secure Bring Your Own Device
 • 11.10-11.40 - Prof. dr. R.J. Wieringa (Roel) - The personal information security assistant (PISA)
 • 11.40-12.10 - Prof. dr. ir. W.M.P. van der Aalst (Wil) - Privacy Compliance and Enforcement (PriCE)
 • 12.10-13.00 Lunch
 • 13.00-13.10 – Dr. D. Brandt (Dick), voorzitter IIP-VV  - Het IIP-VV over de NCSRA-II
 • 13.10-13.20 – Drs. J.P. Barthel (Jan Piet), coördinator cyber research voor NWO - Op weg naar 2e Matchmaking dag
 • 13.20-14.50 – Dr. ir. E. Poll (Erik) en Ir. F. Fransen (Frank), schrijvers NCSRA-II Introductie en gedachtewisseling: Is de NCSRA-II herkenbaar en sluit deze aan bij de behoeften?
 • 14.50-15.00 Koffie/Thee
 • 15.00-16.00– Dr. ir. E. Poll (Erik) en Ir. F. Fransen (Frank), schrijvers NCSRA-II -Vervolg gedachtewisseling

Genodigden
Genodigden zijn stakeholders van o.a. Ministerie van EZ,CIO Platform NL, Nederland ICT, ECP, PvIB, CIP, Commissies vitaal, infosec, privacy van VNO-NCW, HSD, BoF en onderzoeksinstellingen. Uitnodiging voor deelname aan deze workshops vindt getrapt plaats.