Forensisch ICT, HL

Hogeschool Leiden, Leiden

Bij de specialisatie Forensisch ICT staat het leren uitvoeren van digitaal onderzoek van computers, mobiele telefoons, tablets en sensoren ten behoeve van de rechtspraak en onderzoeken bij/ten behoeve van particuliere organisaties centraal. Techniek, onderzoeken en verslaglegging zijn hierbij van even groot belang en er wordt aandacht besteed aan kennis van en inzicht in bedrijfsprocessen en het ontwikkelen van projectvaardigheden.

Studielast 240 ECTS

Studielast in percentages:

Download informatie over deze opleiding

Contactpersoon    Jos Griffioen
Telefoonnummer    +31 71 5188740