Gefinancierde projecten in derde NWO National Cybersecurity Call bekend

3 december 2019

Met de Call Cybersecurity - Digitale Veiligheid & Privacy wil NWO tegemoet komen aan de behoefte om ketenbrede onderzoekssamenwerking op het gebied van cybersecurity te faciliteren. Het betreft een gezamenlijk initiatief van de NWO domeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), alsmede het Nationaal Regieorgaan voor Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA). De call biedt de mogelijkheid om binnen één project fundamenteel en praktijkgericht onderzoek uit te voeren en te komen tot onderzoeksresultaten die zowel bijdragen aan de kennisbasis binnen cybersecurity, als op relatief korte termijn toepasbaar zijn bij de maatschappelijke en private partners binnen de projecten.

Gefinancierde projecten in derde NWO National Cybersecurity Call zijn:

 • Dr. L. Allodi (TU/e), SeReNity - Evidence-Based Security Response ceNters
 • Dr. ing. C. Hernandez Ganan (TUD), RAPID - Remediation of comPromised IoT Devices
 • Prof. dr. J.L. Hurink (UT),  ISoLATE - Integrated distributed SCADA security through local approximations of power flow equations
 • Prof. dr. B.P.F. Jacobs (RUN),  E4A - Encryption for all
 • Dr. A. Peter (UT), SHARE - Sharing data with cryptograpHic and differentiAlly pRivate guarantEes
 • Dr. S.P. Picek (TUD), DISTANT - Defending against Implementation attackS Through mAchiNe learning Techniques
 • Prof. dr. P.W.H. Pinkse (UT), SMOKE - Single-Mode Optical physical unclonable Keys
 • Prof. dr. Ir. A. Pras (UT), UPIN - User-driven Path Verification and Control for Inter-domain Networks
 • Dr. B. Skoric (TU/e), FORWARDT - FORensic WAtermarking with Robust Dynamic Tracing
 • Dr. A. Sperotto (UT),  MASCOT - MeAsuring Security in Cloud OuTsourcing
   

Prof. Dr. Stan Gielen, voorzitter van de raad van bestuur van NWO maakte bekend welke tien projecten financiering ontvangen uit de derde nationale ronde van het NWO-programma Cyber Security - Digital Security & Privacy tijdens het tweede dcypher Symposium, 3 december bij Media Plaza, Utrecht.

Stan Gielen