Gezocht beleidsmedewerker NWO-CEW (o.a. cybersecurity)

30 mei 2015

NWO is dé nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competities. Jaarlijks geeft NWO ruim 500 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. Naast het financieren van toponderzoek zet NWO in op het bevorderen van de overdracht van kennis naar de maatschappij en bedrijfsleven.

Binnen NWO richt het cluster Chemische & Exacte Wetenschappen (CEW) zich op de disciplines astronomie, chemie, informatica en wiskunde. In de discipline informatica wordt excellent onderzoek in de gehele keten van nieuwsgierigheid gedreven tot toepassingsgericht gestimuleerd en geïnitieerd. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het ontwikkelen, financieren en uitvoeren van thematische publiek-private subsidieprogramma’s voor onderzoek naar cybersecurity en big data. Op deze terreinen wordt in de eerste plaats nationaal, maar zeker ook onderzoek in Europees en ander internationaal verband gestimuleerd. Daarnaast worden diverse gremia, zoals het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) en het publiek-private ICT-team, beleidsmatig ondersteund door de discipline informatica.

CEW is op zoek naar een enthousiaste (Junior) beleidsmedewerker Informatica

Als (junior) beleidsmedewerker ben je o.a. mede verantwoordelijk voor het management van enkele onderzoeks-programma’s. Daaronder valt het opstellen van oproepen voor de indiening van onderzoeksvoorstellen en het beoordelingsproces daarvan, de begeleiding van het lopende onderzoek, het onder de aandacht brengen van de toepassingsmogelijkheden van de resultaten van het onderzoek en het financiële management.

Je bent daarnaast betrokken bij de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het beleid voor de informatica. Ook zorg je voor het opbouwen en onderhouden van een in- en extern netwerk van onderzoekers en gebruikers van uit het onderzoek voortkomende kennis, zowel nationaal als internationaal. Gegeven de dynamiek van het onderzoeksveld en de toenemende aandacht voor interdisciplinaire samenwerking, wordt ook een bijdrage verwacht aan vernieuwingen en aanpassingen in het subsidie instrumentarium. Afhankelijk van je mogelijkheden en wensen wordt een passend takenpakket samengesteld.

De medewerker die wij zoeken heeft aantoonbare affiniteit met beleid en organisatie van wetenschappelijk onderzoek. Je bent in staat de belangen van het ICT-onderzoeksveld goed te behartigen. Je bent creatief en daadkrachtig en beschikt over strategisch inzicht, organisatorische kwaliteiten en goede contactuele eigenschappen. Daarnaast gelden de volgende functie-eisen:

  • een academisch werk- en denkniveau;
  • onderzoekservaring -bij voorkeur in één van de ICT-onderzoeksvelden- en bij voorkeur gepromoveerd;
  • inzicht in en ervaring met bestuurlijke processen;
  • kennis van en affiniteit met onderzoeksbeleid en beleidsprocessen, enige coördinerende ervaring;
  • kennis van en inzicht in relevante in- en externe ontwikkelingen;
  • ervaring in het leggen en onderhouden van nationale/internationale contacten;
  • een grote mate van zelfstandigheid, toont initiatief en is creatief;
  • organisatorische en financieel-technische ervaring;
  • uitstekende redactionele en communicatieve vaardigheden (Nederlands en Engels).

 

Meer informatie over de inhoud van deze functie kun je inwinnen bij Yvette Tuin, manager informatica, e-mail: y.tuin@nwo.nl of telefoon: 070-3440812 of Robert van der Drift, hoofd informatica , e-mail: r.vanderdrift@nwo.nl of telefoon: 070-3440775.

 

 Spreekt deze functieomschrijving je aan, heb je affiniteit met cybersecurity en belangstelling voor cybersecurity wetenschapsbeleid, zoals het opzetten van publiek-private subsidieprogramma’s op dit terrein, dan kun je voor specifieke vragen hieromtrent terecht bij Jan Piet Barthel (j.barthel@nwo.nl), programma manager cybersecurity research (telefoon assistent: 070-3440867). 

 

Solliciteren kan via https://vacatures.nwo.nl/vacatures/junior-beleidsmedewerker-218239.html