Grapperhaus streeft naar gerichte achterdeur in encryptie

27 januari 2020

Minister Ferd Grapperhaus wijst in antwoorden op Kamervragen telkens weer op kabinetsstandpunt vóór encryptie. De bewindsman van het ministerie van Justitie en Veiligheid streeft naar backdoor-toegang tot versleutelde communicatie, voor hulp bij het opsporen van strafbare feiten. Dit wil hij binnen de kaders van het kabinetsstandpunt uit 2016 wat vóór encryptie is en tégen overheidsafzwakking daarvan. Grapperhaus stelt nu dat er geen sprake zou zijn van een brede backdoor die een hele dienst of software 'openlegt'.

"Leidt het inbouwen van een achterdeur per definitie tot het hebben van inzicht in alle communicatie die via een bepaalde dienst of software gedeeld wordt, of is het mogelijk om de toegang te beperken tot specifiek berichtenverkeer tussen specifieke deelnemers?", heeft CDA-Kamerlid Chris van Dam formeel gevraagd aan de minister van Justitie en Veiligheid. Het nu verstrekte antwoord gaat niet volledig in op de vraag, maar lijkt wel de overtuiging uit te dragen dat een backdoor in encryptie níet een algehele ondermijning vormt van versleuteling. Dit in tegenstelling tot de consensus onder security- en encryptie-experts.

meer informatie