Gratis cyberonderzoek door studenten aangeboden!

28 juni 2017

Door het lectoraat cybersafety (NHL Hogeschool / Politieacademie) is de minor cybersafety ontwikkeld. De minor cybersafety is een onderwijsmodule over digitalisering en rechtshandhaving voor vierdejaars HBO studenten. Jaarlijks wordt de minor gevolgd door ongeveer 30 studenten vanuit diverse opleidingen (voornamelijk Integrale Veiligheid, maar ook Rechten, Forensic Science en Informatica). In de periode van september tot februari voeren onze studenten vanuit gedragswetenschappelijke insteek onderzoek uit naar cybersafety gerelateerde vraagstukken. Mocht u daartoe (binnen uw netwerk) onderzoeksopdrachten hebben of kennen dan horen wij het graag. In dat geval kunnen we overleggen over de inhoud van de opdracht en bieden we, indien de opdracht zich daartoe leent, gratis studentencapaciteit aan om zich in uw onderzoeksopdracht vast te bijten.
De eventuele begeleiding wordt volledig georganiseerd vanuit NHL Hogeschool: onderzoekers van het lectoraat cybersafety begeleiden de studenten. Het begeleiden van onderzoek kost u dus geen tijd. Wel is het voor studenten leuk en leerzaam om, waar mogelijk, tijdens het onderzoekstraject met opdrachtgevers uit de beroepspraktijk te spreken. Verder wordt er natuurlijk een onderzoeksrapport of beroepsproduct opgeleverd en – al dan niet plenair – gepresenteerd.
De minor cybersafety biedt de mogelijkheid om praktijk en onderwijs met elkaar te verbinden: het levert het beroepenveld nieuwe kennis en/of op onderzoek gebaseerde beroepsproducten op en betekent tegelijkertijd dat studenten met een beroepsechte opdracht aan de slag gaan. Wij zijn dan ook op voorhand enthousiast over eventuele opdrachten. Dat geldt overigens ook (altijd) voor stage en/of afstudeeropdrachten. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op.

Sander Veenstra
Sander.veenstra@nhl.nl

Marika Toutenhoofd
M.H.Toutenhoofd@nhl.nl