Groeiend bewijs succes Centres of expertise

4 november 2016

Zowel in het hoger als het middelbaar beroepsonderwijs levert de intensieve samenwerking met het bedrijfsleven steeds concretere impact op het onderwijs op. Niet alleen groeit de groep samenwerkingsverbanden. Uit de eindbeoordeling van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek (RCHOO) blijkt dat 12 van 16 beoordeelde Centres of expertise hun doelen hebben behaald.

Artikel Publiek Privaat Samenwerken