Grote programma’s nodig voor bij en nascholing hightech-vaardigheden

10 december 2019

Overheden, werkgevers en werknemers moeten partnerschappen opzetten voor re-skilling en up-skilling. Alleen op die manier kunnen werknemers gelijke tred houden met de snel veranderende vaardigheidseisen als gevolg van de toenemende automatisering. En alleen op die manier kunnen bedrijven hun concurrentiekracht in stand houden. Dat stelt het rapport ‘High-tech skills; Scaling up best practices and re-focusing funding programmes and incentives’ van de Europese Commissie. Het pleit voor ruime opleidingsbudgetten.

Rapport EC