Harde aanpak desinformatie en IP-ontvreemding nodig

19 juni 2020

In een voor de EU ongekende stap, wijst de Europese Commissie (EC) naar China en Rusland als verspreiders van desinformatiecampagnes rond het coronavirus. “Buitenlandse actoren en bepaalde derde landen, met name Rusland en China, hebben in de EU, haar buurlanden en de rest van de wereld gerichte beïnvloedingsacties en desinformatiecampagnes rond COVID-19 gevoerd”, aldus een beleidsdocument van de EC over het tegengaan van desinformatie over COVID-19. Een artikel van Project Syndicate vindt dat de internationale gemeenschap dit wangedrag hard moet aanpakken omdat het internet een kritiek en uniek onderdeel is geworden van onze wereldwijde infrastructuur. “Aanvallen op de kernfuncties ervan, moeten worden behandeld als existentiële dreigingen.” Een serie artikelen van het Rathenau Instituut benoemt strategische uitgangspunten voor de aanpak van internationale cyberconflicten. Een artikel van New America legt uit hoe de grote internetplatforms momenteel desinformatie aanpakken. Een artikel van het European Cluster Collaboration Platform (ECCP) waarschuwt voor een andere existentiële dreiging: het weglekken van intellectueel eigendom (IP) naar met name Chinese partijen. Het doet aanbevelingen voor hoe bedrijven dit kunnen voorkomen.

Nieuwsbericht New Europe
Publicatie EC (pdf)
Artikel Project Syndicate
Artikel Rathenau
Artikel New America
Artikel ECCP