Heel Europa moet nu aan de slag met kunstmatige intelligentie

24 juni 2020

De coronacrisis herinnert ons eraan dat het niveau van de digitalisering van bedrijven rechtstreeks is gerelateerd aan hun veerkracht, aldus een artikelserie van adviesbureau BCG. Bedrijven die daar nog niet mee bezig zijn, moeten nú aan de slag met digitalisering in het algemeen en kunstmatige intelligentie (AI) in het bijzonder. Zowel de rol van bedrijven als die van overheden komen in de artikelen aan bod. Afgelopen weekend ging de bijlage Raconteur van The Times volledig over de digitaliseringsgolf die momenteel over ons heen spoelt. Een artikel van de denktank Nesta neemt de stelling in dat overheden vooral de toepassingen van AI moet stimuleren die ten goede komen aan de maatschappij. Combinatie van AI met collectieve intelligentie (CI) is daarbij noodzakelijk. Het Britse Centre for Data Ethics and Innovation (CDEI) heeft zijn eerste nationale AI-barometer gepresenteerd. Deze geeft een analyse van de meest urgente kansen, risico’s en governance-uitdagingen voor AI  en het gebruik van data in het VK. Het rapport bespreekt ook hoe de organisatie samen met de overheid de benutting van AI en data in de maatschappij kan stimuleren.

Artikel BCG – 1
Artikel BCG – 2
Artikel BCG – 3
Bijlage Raconteur – The Times
Artikel Nesta
Nieuwsbericht Britse overheid
AI Barometer – CDEI (pdf)