Het bevorderen van internationale onderzoekssamenwerking door overheden

15 oktober 2019

De wetenschap internationaliseert, maar de meeste westerse overheden hebben geen of geen expliciete strategie hoe ze hiermee willen omgaan. Ze sluiten bijvoorbeeld wel samenwerkingsovereenkomsten met andere landen, maar de keuze voor landen, onderwerpen en strategieën is niet altijd sterk doordacht, aldus een thematisch rapport van het JRC. Dat legt op hoofdlijnen uit voor welke keuzes overheden staan en wat de meest effectieve beleidsrichtingen zouden zijn. Een tweede rapport van het JRC gaat specifiek in op internationale wetenschaps , technologie  en innovatie-overeenkomsten.

Rapport JRC – 1
Rapport JRC – 2