Het kennisveld reageert op Brexit

29 juni 2016

Volgens ScienceBusiness heeft Carlos Moedas, Europees commissaris voor onderzoek, gezegd dat het Verenigd Koninkrijk voorlopig gewoon blijft meedoen aan Horizon 2020. Verder hebben Europese koepelorganisaties van universiteiten en die van het bedrijfsleven aangegeven dat de samenwerking met Britse universiteiten en bedrijven - ook na de Brexit - zal blijven behouden.

Blijvende samenwerking met Britse universiteiten...

Britse onderzoekers en universiteiten blijven recht houden op financiering vanuit Horizon 2020 in ieder geval tot dat de Brexit is uit onderhandeld, volgens (link is external) Carlos Moedas, Europees commissaris voor onderzoek, wetenschap en innovatie. Dit is te lezen in een artikel in ScienceBusiness. Verder hebben de European University Association (EUA (link is external)) en de Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER (link is external)) aangegeven, dat ook na de Brexit met Britse universiteiten zal worden samengewerkt. Universities UK (link is external), de koepel van Britse universiteiten, betreurt de uitkomst van het referendum en hoopt dat de internationale samenwerking van de universiteiten in het Verenigd Koninkrijk (VK) behouden zal blijven.

… en ook met Britse bedrijven

Ook de European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME) en Business Europe verklaren dat ze blijven samenwerken met Britse bedrijven. UEAPME (link is external) noemt de Brexit een ‘wake-up call for Europe’ en roept op om de bureaucratie voor Europese bedrijven te verlagen. Ook Business Europe geeft in haar verklaring (link is external) aan dat er verandering nodig is in de EU.

Tijdlijn

Op 23 juni 2016 vond het referendum plaats over het Europees lidmaatschap van het VK. De uitkomsten in de vroege ochtend van 24 juni gaven aan, dat 52% van de Britse burgers ‘Nee’ zegt tegen Europa. Het zal nog minimaal twee jaar duren voor dat de Brexit feitelijk geregeld is. ScienceBusiness heeft op een rijtje gezet wat er nu moet gebeuren voor Europees onderzoek. 

Meer op

http://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Het-kennisveld-reageert-op-Brexit