Hoe gaan maatschappelijke missies samen met innovatiebeleid?

13 november 2018

De laatste jaren klonk steeds luider de wens om maatschappelijke uitdagingen centraal te stellen in het innovatiebeleid. In de recent verschenen kamerbrief ‘Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact’ (juli 2018) heeft de minister van EZK hiervoor een koers uitgezet. In een artikel van MeJudice betogen drie economen dat deze nog verder dient te worden uitgewerkt. Zo zal er veel meer aandacht moeten komen voor marktcreatie en het zoeken naar niet-technologische oplossingen. De Nederlandse universiteiten organiseren op 27 november a.s. een conferentie over de maatschappelijke uitdagingen van digitalisering. Digitalisering geldt momenteel als belangrijkste aanjager van innovatie.

Artikel MeJudice
Website Digital Society Conference
 

Bekijk de Nationale Cybersecurity Edcuatie Agenda