Hoe overheden de effecten van digitalisering op de arbeidsmarkt kunnen bijsturen

29 augustus 2019

Er wordt veel gespeculeerd over, en onderzoek gedaan naar de effecten van digitalisering op werk. Een rapport van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie suggereert dat dit geen deterministische relatie is, maar dat er opties en keuzes bestaan over welke technologie hoe wordt geïmplementeerd en met welke effecten op de arbeidsmarkt. Het rapport doet ook aanbevelingen aan beleidsmakers. Een rapport van de Europese denktank Bruegel gaat dieper in op de maatregelen die overheden, in relatie tot de digitalisering van het werk, zouden moeten treffen voor het behoud van de welvaartsstaat. Een tweede rapport van het JRC gaat breder in op het behoud van de welvaartsstaat, binnen de context van álle grote maatschappelijke ontwikkelingen die gaande zijn. Dan gaat het, naast digitalisering, bijvoorbeeld ook om globalisering en migratie, veranderingen in levensverwachting en de groeiende zorgen om genderongelijkheid. Een rapport van het Canadese Brookfield Institute for Innovation + Entrepreneurship (BII+E) geeft aan hoe experts uit dat land aankijken tegen de toekomst van werk en hoe de overheid ongewenste effecten zou kunnen bijsturen. Het instituut publiceerde ook drie aanvullende artikelen op het rapport. Een rapport van Sciendo gaat specifiek in op de effecten van de opkomst van kunstmatige intelligentie op werk en de mogelijke beleidsreacties daarop van overheden.

Aankondiging JRC – 1
Rapport JRC – 1 (pdf)
Aankondiging Bruegel
Rapport Bruegel (pdf)
Aankondiging JRC – 2
Rapport JRC – 2 (pdf)
Aankondiging BII+E
Rapport BII+E (pdf)
3 extra artikelen BII+E
Rapport Sciendo