Hoe universiteiten onderzoek anders gaan beoordelen in transitie naar ‘open access’

6 november 2019

De omschakeling naar ‘open access’ noopt universiteiten om hun systeem van onderzoekbeoordeling aan te passen. De European University Association (EUA) heeft een rapport gemaakt over de manier waarop de Europese universiteiten dit aanpakken. Dat blijkt een ingewikkeld proces, waarvoor veel afstemming nodig is binnen en tussen universiteiten. In een artikel van het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde legt voormalig NWO-voorzitter Jos Engelen nog een keer het belang van ‘open access’ uit en welke gevolgen dit heeft voor onderzoekers en onderzoeksinstellingen. Een artikel van Science|Business vertelt meer over de kosten van het publiceren van wetenschappelijk onderzoek. De European Molecular Biology Organisation heeft cijfers daarover openbaar gemaakt. Duidelijk wordt dat de transitie naar ‘open access’ niet veel kosten zal besparen.

Rapport EUA (pdf)
Artikel Tijdschrift voor Natuurkunde (pdf)
Artikel Science|Business